NMO Online bereiksonderzoek in aantocht

NMO Online bereiksonderzoek in aantocht

21-07-2022 (16:35) - Media

De voorbereidingen voor de livegang van het nieuwe digitale bereiksonderzoek onder de NMO-vlag zijn in volle gang. Er wordt verwacht dat na de zomer de controles afgerond worden, waarna het besluit tot publicatie genomen kan worden. De eerste publicaties volgen dan in de loop van het vierde kwartaal van 2022.

De dataset van het nieuwe NMO Online komt tot stand door census- en paneldata te combineren. Censusdata zijn via een tag direct van deelnemers afkomstig. Zij beschikken over een NMO Dashboard om de eigen data te kunnen controleren.
 
Die data worden gekoppeld aan paneldata. Het Focal Meter (FM)-panel is inmiddels vrijwel volledig geworven en voor een goede representativiteit uitgebalanceerd. Het FM-panel heeft circa 90 procent overlap met het panel van de NMO TV-meting. Het panel wordt door SKO, VINEX en de Expertgroep Panel nauwlettend gemonitord.
 

Data

De combinatie van census en paneldata vereist een gedegen data-integratieproces. Hier zijn specialisten van de NMO-organisaties en -stakeholders bij betrokken. Deze experts denken mee en beoordelen de data science die nodig is om accurate en betrouwbare bereiksresultaten te produceren.
 

NMO Online Fase 2

Voor de uiteindelijke NMO Online-rapportage (fase 2) zijn ook data uit het Multimediapanel nodig. Dit panel levert data over zowel de online mediaconsumptie als over radio en tv. De werving van dit panel is echter nog niet voltooid, wat de reden is om NMO Online gefaseerd uit te rollen en te starten met de onderdelen die wel beschikbaar zijn.
 

NMO initieert NMO Cross Media

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) krijgt gestaag gestalte. De afzonderlijke bereiksonderzoeken voor kijken, luisteren, lezen en internetten zijn vernieuwd en komen modulair beschikbaar. Aansluitend wordt een crossmedia-databron gecreëerd.
 
De beoogde geïntegreerde dataset voorziet in een groeiende behoefte van mediaprofessionals aan crossmediale inzichten. Voor onderdelen van het planningsproces zijn algemeen geaccepteerde datasets voorhanden.
Voor strategische planningsdoeleinden ontbreekt echter een marktstandaard.
 

Bureaus

Marketing

Economisch