NPO legt omroep ON! tweede sanctie op in een jaar tijd

NPO legt omroep ON! tweede sanctie op in een jaar tijd

29-12-2022 (12:54) - Media

De raad van bestuur van de NPO heeft omroep Ongehoord Nederland (ON!) een tweede financiële sanctie binnen een jaar tijd opgelegd. Het gaat om een bedrag van € 56.065,45. De NPO vindt dat de aspirant-omroep sinds de toetreding tot het publieke bestel de wettelijke verplichting tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht niet nakomt.

Daarbij gaat het met name om het 'niet handelen in overeenstemming met de publieke waarden en het niet willen voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen'. Dit heeft een enorme negatieve impact op de integriteit en reputatie van de publieke omroep. Dat legitimeert de tweede financiële sanctie.

Onvoldoende gehoor

De NPO heeft ON! diverse malen aangesproken om zich aan de binnen het omroepbestel geldende regels en de geldende publieke waarden te houden. ON! geeft daar nog steeds onvoldoende gehoor aan en interpreteert de binnen het bestel geldende regels ten onrechte naar eigen inzicht.

De NPO heeft al eerder bekendgemaakt dat in de uitzending van het programma Ongehoord Nieuws op 15 september 2022 de grens is bereikt wat betreft racistische of discriminerende uitlatingen.

Geen zelfreflectie

De eigen reactie van ON! op deze uitzending heeft het gebrek aan samenwerking sindsdien alleen maar vergroot. Het ontbreken van enige zelfreflectie over hun eigen optreden, het consequent doen voorkomen alsof ON! zelf slachtoffer is van de situatie, en het publiekelijk afvallen van andere partijen uit het publieke bestel - waaronder de Ombudsman - is niet aanvaardbaar. Recent heeft het NPO-bestuur de directie van ON! hierop opnieuw aangesproken in een apart onderhoud.

Ernstige overtreding

De raad van bestuur van de NPO kwalificeert deze overtreding als ernstig en hoopt dat deze tweede sanctie – in samenhang met de eerdere sanctie van € 93.442,43 die gebaseerd was op het eerste rapport van de Ombudsman vanwege overtreding van de Journalistieke Code NPO – leidt tot samenwerking van de kant van ON! en het respecteren van de geldende regels.

Inhoud sanctie

De tweede sanctie komt neer op 1,5 % van het voor ON! vastgestelde jaarbudget voor het jaar 2022. De nieuwe sanctie houdt rekening met het feit dat ON! een aspirant-omroep is, er eerder al een sanctie is opgelegd en ON! - ondanks de budgettaire inhouding - redelijkerwijze in staat moet blijven om uitvoering te geven aan haar missie. De raad van bestuur heeft het besluit op 20 december genomen en samen met een uitgebreide onderbouwing schriftelijk aan ON! meegedeeld. 

Geen verzoek

De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om een schriftelijk verzoek te doen aan de staatssecretaris om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Dit is nu nog niet aan de orde. De raad van bestuur van de NPO ziet het als een vereiste dat ON! de geldende regels binnen het omroepbestel, waaronder ook de Journalistieke Code NPO, ten volle respecteert. De raad van bestuur heeft kennisgenomen van het tweede rapport van de Ombudsman van 30 november 2022 waarbij de Ombudsman vastgesteld heeft dat de Journalistieke Code NPO opnieuw is geschonden. De NPO zal hierover begin 2023 een standpunt bekendmaken. 

Het wettelijke besluit - de sanctie - is hier in te zien.


Bureaus

Marketing

Economisch