Open Call voor de Maker achter de Maker Award

30-11-2021 (11:36) - Prijzen

Je kunt je weer aanmelden voor de Maker achter de Maker Award. Dit is een initiatief van Kunstinstituut Melly en het Mondriaan Fonds. Deze prijs is een unieke erkenning voor een ambachtspersoon uit Nederland die samenwerkt met een beeldend kunstenaar om een kunstwerk of project op de best mogelijke manier te verwezenlijken. De genomineerde persoon kan werkzaam zijn als zelfstandige of in dienst zijn van een bedrijf/instituut en staat ten dienste van kunstenaars en hedendaagse kunstinstellingen.
 
Beeldend kunstenaars die meer dan vijf jaar ervaring hebben met het maken van kunstwerken en uitvoeren van projecten worden uitgenodigd om één of meerdere mensen te nomineren voor deze prijs. De nominatie mag uitsluitend betrekking hebben op een in Nederland gevestigd ambachtspersoon. Het nominatieformulier bestaat uit het voorstellen van de genomineerde persoon door een korte motivatie te schrijven waarin wordt uitgelegd waarom of hoe die persoon belangrijk is geweest bij de ontwikkeling van een of meerdere kunstwerken of projecten.

De sluitingsdatum voor het indienen van nominaties is 1 februari 2022. Kunstenaars kunnen meerdere personen nomineren; voor iedere nominatie moet een afzonderlijk formulier worden ingevuld.
 

Beoordeling

De jury die de nominaties beoordeelt en de laureaat selecteert, zal de kandidaten beoordelen op basis van overtuigende argumenten om de genomineerde te eren. De beoordeling van de nominaties en de selectie van de laureaat vinden plaats door een driekoppige externe jury die in maart 2022 wordt bijeengeroepen door Kunstinstituut Melly. De winnaar van de Maker achter de Maker Award ontvangt een geldbedrag van 5.000 euro. Hier lees je meer over de winnaar van vorig jaar: Charly van Rest.