Dekker wuift bezwaren commerciële omroepen afschaffing TV standaardpakket weg

26-05-2017 (13:39) - Media

De Vereniging van Commerciële Omroepen (VCO) luidt de noodklok nu staatssecretaris Dekker ondanks herhaalde bezwaren en tegen de adviezen in van alle omroepen het brede basispakket toch wenst uit te kleden.  

eenzijdige ingreep
De consument dreigt door deze eenzijdige ingreep te eindigen met minder zenders voor meer geld. Een maatregel met verregaande gevolgen, niet alleen voor de televisiekijkers, maar ook voor het borgen van de pluriformiteit en diversiteit van het Nederlandse medialandschap. 


'weinig negatieve effecten'

Dekker heeft de Tweede Kamer daarover per brief geïnformeerd. “Het afschaffen van de wettelijke verplichting tot een standaardpakket zal naar verwachting verder weinig negatieve effecten hebben” aldus de eigen verwachtingen van de staatssecretaris waarmee de gegronde bezwaren van de omroepen worden weggewuifd.


minimale 'must carry' verplichting 

Staatssecretaris Dekker sprak vorig jaar zijn voornemen uit om de verplichting in de Mediawet te laten vervallen dat aanbieders in hun standaardpakket minimaal 30 tv-zenders en 25 radiozenders moeten leveren. Een verplichting waarmee de politiek, bij het afschaffen van de Programmaraden, ervoor heeft gezorgd dat in ons land een voor iedereen toegankelijk en kwalitatief hoogstaand TV pakket beschikbaar is. In ruil daarvoor wil Dekker nu slechts een minimale 'must carry' verplichting van 8 zenders vastleggen. Alleen de Publieke Omroep zou zo zekerheid op landelijke doorgifte en zichtbaarheid houden. 


ongeoorloofde staatssteun?

Opname in het standaardpakket is voor zenders noodzakelijk: landelijke dekking en bereik vormen een essentieel fundament onder de inkomsten en daarmee de continuïteit van zenders. In het beoogde model van Dekker behoudt alleen de Publieke Omroep met een ‘must carry’ status zekerheid over landelijke doorgifte. Daarmee wordt de concurrentiepositie van de commerciële omroepen op de advertentie- en programmamarkt zeer negatief beïnvloed, evenals hun onderhandelingspositie ten opzichte van de distributeurs (pakketaanbieders). Vanuit mededingingsperspectief dringt zich bij de VCO de vraag van ongeoorloofde staatssteun op, zo ook wat dit betekent voor de houdbaarheid van een duaal stelsel. De VCO roept de Tweede Kamer dan ook op om daar kritisch naar te kijken.

 

 

 


Bureaus

Marketing

Economisch